Vermijd verliezen door nattevingerwerk

Schattingen zijn typisch doorspekt met diverse fouten zoals sample bias, selection bias, time bias, input bias, output bias en model bias. Door een gebrek aan voldoende wetenschappelijke onderbouw zijn resultaten misleidend met het risico op tien- tot honderdduizenden euros verliezen.

Eis de hoogste graad van nauwkeurigheid

Elimineer nattevingerwerk. Handel evidence-based.

Financieel

Evidence-based waarderen is cruciaal voor banken om voldoende kapitaal te recupereren in geval van faling bij een woonkrediet.

Vastgoed

Evidence-based waarderen is cruciaal voor kopers en verkopers om geen zware kapitaalsverliezen te leiden bij een handelstransactie van een woning.

Juridisch

Evidence-based waarderen is cruciaal om de betrokken partijen in een erfenis, schenking, huwelijk of echtscheiding niet te benadelen.

Download jouw Immoportus rapport voor 99 EUR

Evidence-based en geautomatiseerd.

Wat maakt jouw woning waardevol?

Wetenschappelijke inzichten ontrafelen welke en in welke mate de karakteristieken van jouw woning de marktwaarde drijven.

Hoeveel is jouw woning waard?

Op basis van de analyse van duizenden referentiepunten via artificiële intelligentie wordt de marktwaarde van jouw woning ontcijferd.

Hoe ligt jouw woning in de markt?

Aan de hand van percentielscores krijg je een objectief inzicht in de sterke en minder sterke aspecten van jouw woning.