Immoportus onderscheidt zich door evidence-based taxaties ten opzichte van traditioneel nattevingerwerk. Evidence-based taxeren baseert zich op meetbare feiten onderworpen aan bewezen wetenschappelijke fundamenten. Dit resulteert in de meest nauwkeurige en toetsbare taxaties. Nattevingerwerk daarentegen vertaalt zich in ad hoc werkwijzen doorspekt met ontoelaatbare en diverse vormen van systematische wetenschappelijke fouten of zogenaamde bias. Typische voorbeelden hiervan zijn sample bias, selectie bias, time bias, input bias, output bias en model bias. Dit resulteert bijgevolg in onnauwkeurige en weinig toetsbare taxaties. Onderstaande tabel illustreert het verschil tussen nattevingerwerk en evidence-based taxaties.

NATTEVINGERWERK

sample van max 10 ijkpunten

selecte sample van ijkpunten

min 1 jaar oude ijkpunten

marktdrijvers bepaald via gissing

gebaseerd op imperfecte prijzen

gemodelleerd en gevalideerd via gissing

EVIDENCE-BASED

sample van min 1000 ijkpunten

aselecte sample van ijkpunten

max 1 jaar oude ijkpunten

empirisch bepaalde marktdrijvers

gebaseerd op gepercipieerde marktwaarde

empirisch gemodelleerd en gevalideerd